Sorularınız mı var?

+90 312 395 38 79

KVKK

Teknam Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Metni

Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,

Teknam olarak, siz değerli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin korunması, gizliliği ve güvenliği bizim için en üst düzeyde öneme sahiptir. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ("KVKK") uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktayız.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi: Kişisel verileriniz, Teknam'ın sunduğu hizmetlerden faydalanmanız, ürünlerimizle ilgili bilgi almanız, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, hukuki ve teknik güvenlik altyapımızın ve şirket politikalarımızın uygulanması amacıyla toplanmaktadır. Bu veriler, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve sözleşmesel ilişkilerimizin gerektirdiği durumlarda işlenir.

  2. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması: Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, veri güvenliğine uygun biçimde saklanmakta ve korunmaktadır. Teknam, kişisel verilerinizi yetkisiz erişimlerden, kayıptan, zarardan ya da kötüye kullanımdan korumak için teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve bu önlemleri düzenli olarak güncellemektedir.

  3. Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yalnızca kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği durumlarda ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ilgili üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

  4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep etme, aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu konuda herhangi bir sorunuz olması halinde, [email protected] adresine e-posta göndererek ya da şirket merkezimizle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla, Teknam Grubu